Diskusné panely

POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

25. október 2022   |  Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre | s možnosťou účasti aj online

O AGASI

Poľnohospodárstvo je dôležitým aktérom v rozvoji územia a tvorbe pridanej hodnoty.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s podporou OECD a Active Citizens Fund Slovakia v októbri roku 2021 zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (Agriculture as an Actor of Social Inclusion – AGASI), ktorej súčasťou bola aj diskusia o rozvoji sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.

Ukázalo sa, že vďaka dialógu medzi zainteresovanými stranami sociálneho poľnohospodárstva sa veci posunuli vpred. Preto sa organizátori rozhodli pokračovať v diskusii aj v roku 2022 už aj s organizačnou účasťou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. Cieľom diskusie je definovanie slabých miest a formulovanie odporúčaní pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Diskusných panelov sa aj tento krát zúčastnia odborníci a aktéri z rôznych oblastí.

Link na AGASI 2021 nájdete tu, v anglickej verzii tu, videozáznam z minuloročnej konferencie nájdete tu a tu a videozáznam z diskusných panelov tu, tu a tu.

Program AGASI 2022:

09,30 – 10,00 Registrácia
10,00 – 10,15 Privítanie a úvodné slovo
10,15 – 11,00 Panel 1 Vízia sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku
Tatiana Harsová, MPaRV SR (facilitátorka)
11,00 – 11,15 Prestávka
11,15 – 12,00 Panel 2 Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka)
12,00 – 13,00 Obed
13,00 – 13,45 Panel 3 Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
Milan Vaňo, RRA BBSK (facilitátor)
13,45 – 14,00 Prestávka
14,00 – 14,45 Panel 4 Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému
Peter Mészáros, NP ISE (facilitátor)
14,45 – 15,00 Zhrnutie a záver

Dátum & Čas

25. október 2022, 9:30

Kapacita

100 ľudí

Diskutujúci

18 odborníkov

ČLENOVIA PANELOVÝCH DISKUSIÍ

1. Tatiana Harsová (facilitátorka), MPaRV SR
2. Milan Jurky – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma
3. Jan Moudrý – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
4. Marcela Chreneková – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

1. Danka Moravčíková (facilitátorka) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2. Anna Felixová – Farma u Felixov
3. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
4. Eva Pongrácz – Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave

1. Milan Vaňo (facilitátor) – Regionálna rozvojová agentúra BBSK n. o.
2. Martin Kutálek – Agro sociálny podnik, Tajná
3. Miroslav Šidlo – Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
4. Tomáš Chovanec – Asociace sociálního zemědelství, Česká republika
5. Ingrid Ujváriová – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

1. Peter Mészáros (facilitátor) – Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky
2. Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
3. Mária Filipová – Únia miest Slovenska/SocioFórum o. z.
4. Eliška Hudcová – Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova (online)
5. Vladimír Ledecký – Výbor NR SR pre sociálne veci

ORGANIZÁTORI

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)