Diskusné panely

POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

17. október 2023   |  Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre | s možnosťou účasti aj online

Dátum & Čas

17. október 2023, 9:00

Kapacita

100 ľudí

Diskutujúci

23 odborníkov

O AGASI

Poľnohospodárstvo je dôležitým aktérom v rozvoji územia a tvorbe pridanej hodnoty.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s občianskym združením Druživa
pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s podporou OECD a Active Citizens Fund Slovakia v októbri roku 2021 zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie (Agriculture as an Actor of Social Inclusion – AGASI), ktorej súčasťou bola aj diskusia o rozvoji sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.

Ukázalo sa, že vďaka dialógu medzi zainteresovanými stranami sociálneho poľnohospodárstva sa veci posunuli vpred. Preto sa organizátori rozhodli pokračovať v diskusii aj v roku 2022 už aj s organizačnou účasťou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. Cieľom diskusie je definovanie slabých miest a formulovanie odporúčaní pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Diskusných panelov sa aj tento krát zúčastnia odborníci a aktéri z rôznych oblastí.

Link na AGASI 2021 nájdete tu, v anglickej verzii tu, videozáznam z konferencie (2021) nájdete tu a tu a videozáznam z diskusných panelov tu, tu a tu.

Linka na AGASI 2022 nájdete tu, videozáznam z diskusných panelov tu, tu, tu a tu.

Videozáznam z diskusných panelov 2023 nájdete tu, tu, tu a tu.

Program AGASI 2023:

09,00 – 09,30 Registrácia

09,30 – 9,45 Privítanie a úvodné slovo

Drahoslav Lančarič, prorektor SPU v Nitre

Martin Kováč, štátny tajomník MPRV SR

09,45 – 10,00 10 rokov sociálneho poľnohospodárstva v Čechách

Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR

10,00 – 10,15 Vývoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku

Tatiana Harsová, MPRV SR

10,15 – 11,00 Panel 1 Sociálne poľnohospodárstvo v politikách a stratégiách

Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka)

11,00 – 11,15 Prestávka

11,15 – 12,00 Panel 2 Sociálne služby a sociálna práca

Zuzana Polačková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (facilitátorka)

12,00 – 13,00 Obed

13,00 – 13,45 Panel 3 Sociálne a zelené verejné obstarávanie

Ondrej Beňuš, SPU v Nitre (facilitátor)

13,45 – 14,00 Prestávka

14,00 – 14,45 Panel 4 Živé laboratórium regionálnej udržateľnosti NSK

Marcela Chreneková, SPU v Nitre (facilitátorka)

14,45 – 15,00 Zhrnutie a záver

17. október 2023   |  Výskumné centrum Agrobiotech, SPU v Nitre | s možnosťou účasti aj online

ČLENOVIA PANELOVÝCH DISKUSIÍ

1. Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka)
2. Zuzana Kusá, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
3. Kristína Gendová Ruzsiková, Stála misia SR pri OECD
4. Martin Majerech, MPRV SR
5. Milan Vaňo, Implementačná agentúra MPSVR SR

1. Zuzana Polačková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (facilitátorka)
2. Mária Machajdíková, MPSVR SR
3. Viera Záhorcová, Slovenská únia podporovaného zamestnávania
4. Eliška Hudcová, Karlova univerzita, ČR
5. Pavol Vilček, Spišská katolícka charita

1. Ondrej Beňuš, SPU v Nitre (facilitátor)
2. Tomáš Slávik, Úrad pre verejné obstarávanie
3. Peter Lukáč, RD Ďumbier
4. Igor Gogora, obec Kalná nad Hronom
5. Matej Plesník, POH, s. r. o

1. Marcela Chreneková, SPU v Nitre (facilitátorka)
2. Drahoslav Lančarič, SPU v Nitre
3. Peter Burčo, obec Bátovce
4. Martin Kutálek, Agro-sociálny podnik, Tajná
5. Miloslav Kováč, OZ Druživa

ORGANIZÁTORI

V SPOLUPRáCI S

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)