International Conference

AGRICULTURE AS AN ACTOR OF SOCIAL INCLUSION

October 14 – 15, 2021   |   On-line

ABOUT AGASI 2021

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development together with civic association Druživa are organising an international scientific conference titled „Agriculture as an Actor of Social Inclusion“ (AGASI). 

The conference will take place on 14th and 15th October, 2021 (ONLINE).

Conference language: 

Thursday (14th October) – English language with Slovak translation

   Friday (15th October) – Slovak language (with written conclusions in English)

Registration fee: free

Registration deadline: October 12, 2021

Objective of the conference is to strengthen the dialogue between different stakeholders and to formulate policy recommendations about the role social farming plays in social inclusion and social economy, to share experience and best practices in associated policy-making and to point out the steering role of agriculture in creation of added value and innovations.

The discussion will be focused on following topics:

1. Development of policies creating suitable conditions for social farming
2. Added value of social farming
3. Social farming as a space for the introduction of innovations and new technologies
4. Social farming as a part of social economy and the social system of the state

Date & Time

14 October 2021, 8:30

Seats

300 Peoples

Speakers

12 Professionals

SPEAKERS


Rhys Evans

Rhys Evans

The University College for Green Development
Jan Moudrý

Jan Moudrý

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture
Andrea Barnhart

Andrea Barnhart

Red Wiggler Community Farm, USA
Marjolein Elings

Marjolein Elings

Wageningen University, Department of Agrosystems Research
Wioletta Knapik

Wioletta Knapik

University of Agriculture in Kraków, Department of Statistics and Social Policy
Danka Moravčíková

Danka Moravčíková

Institute of Marketing, Trade and Social Studies at the Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra
Morvarid Bagherzadeh

Morvarid Bagherzadeh

Organisation for Economic Cooperation, OECD
Francesco Di Iacovo

Francesco Di Iacovo

University of Pisa, Department of Veterinary Science
Magdaléna Lacko - Bartošová

Magdaléna Lacko - Bartošová

Institute of Agronomic Sciences at the Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA in Nitra
Apolka Ujj

Apolka Ujj

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Sustainable Development and Farming
Naoki Kondo

Naoki Kondo

University of Tokyo, Department of Health and Social Behaviour School of Health
Thomas van Elsen

Thomas van Elsen

University of Kassel, Faculty of Organic Farming and Cropping, PETRARCA - European Academy for the Culture of Landscape

panel discussions members

 1. Milada Dobrotková (facilitator) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
 2. Mária Filipová – Únia miest Slovenska/SocioFórum o. z.
 3. Eliška Hudcová – Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova
 4. Martin Kutálek – Agro sociálny podnik, Tajná
 5. Denisa Šoltésová – Trojlístok n.o., Univerzite veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach
 6. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
 1. Milan Vaňo (facilitator) – Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., r.s.p., Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj
 2. Tomáš Chovanec – Asociace sociálního zemědelství, Česká republika
 3. Iveta Ďuricová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 4. Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
 5. Milan Jurky – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma
 1. Danka Moravčíková (facilitator) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 2. Ján Baláž – Ekonomické poradenstvo spol. s r. o.
 3. Anna Felixová – Farma u Felixov
 4. Nataša Milistenferová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 5. Eva Pongrácz – Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Jan Moudrý – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Conference Schedule

ORGANIZERS

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)