Medzinárodná konferencia

POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

14. – 15. októbra 2021   |   On-line

o KONFERENCII AGASI 2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of Social Inclusion).

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.

Konferencia bude organizovaná on-line a anglickom jazyku so slovenským prekladom.

Registračný poplatok: zdarma

Ukončenie registrácie: 12. októbra 2021

Cieľom konferencie je posilniť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a inovácií.

Diskusia bude zameraná na nasledujúce témy:

1. Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
2. Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
3. Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
4. Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Dátum & Čas

14. október 2021, 8:30

Miest

300 online

prednášajúci

12 odborníkov

PREDNÁšAJúCI


Rhys Evans

Rhys Evans

The University College for Green Development
Jan Moudrý

Jan Moudrý

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture
Andrea Barnhart

Andrea Barnhart

Red Wiggler Community Farm, USA
Marjolein Elings

Marjolein Elings

Wageningen University, Department of Agrosystems Research
Wioletta Knapik

Wioletta Knapik

University of Agriculture in Kraków, Department of Statistics and Social Policy
Danka Moravčíková

Danka Moravčíková

Institute of Marketing, Business and Social Studies at the Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra
Morvarid Bagherzadeh

Morvarid Bagherzadeh

Organisation for Economic Cooperation, OECD
Francesco Di Iacovo

Francesco Di Iacovo

University of Pisa, Department of Veterinary Science
Magdaléna Lacko - Bartošová

Magdaléna Lacko - Bartošová

Institute of Agronomic Sciences at the Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA in Nitra
Apolka Ujj

Apolka Ujj

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Sustainable Development and Farming
Naoki Kondo

Naoki Kondo

University of Tokyo, Department of Health and Social Behaviour School of Health
Thomas van Elsen

Thomas van Elsen

University of Kassel, Faculty of Organic Farming and Cropping, PETRARCA - European Academy for the Culture of Landscape

členovia panelových diskusií

 1. Milada Dobrotková (facilitátor) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
 2. Mária Filipová – Únia miest Slovenska/SocioFórum o. z.
 3. Eliška Hudcová – Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova
 4. Martin Kutálek – Agro sociálny podnik, Tajná
 5. Denisa Šoltésová – Trojlístok n.o., Prešovská univerzita v Prešove
 6. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
 1. Milan Vaňo (facilitátor) – Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., r.s.p., Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj
 2. Tomáš Chovanec – Asociace sociálního zemědelství, Česká republika
 3. Iveta Ďuricová – manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 4. Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
 5. Milan Jurky – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma
 1. Danka Moravčíková (facilitátor) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 2. Ján Baláž – Ekonomické poradenstvo spol. s r. o.
 3. Anna Felixová – Farma u Felixov
 4. Nataša Milistenferová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 5. Eva Pongrácz – Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Jan Moudrý – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PROGRAM KONFERENCIE

09:00
09:00 - 09:50

OTVORENIE KONFERENCIE A UVÍTANIE

Predsedajúca: Ľubica Rumanovská
09:00
09:00 - 09:10

Ivan Takáč, prorektor pre komunikáciu a prax, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
09:10
09:10 - 09:25

Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
09:25
09:25 - 09:40

Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
09:40
09:40 - 09:50

Kristína Gendová Ruzsíková, Stála Misia Slovenskej republiky pri OECD, Podpredseda správnej rady CRP
09:50
09:50 - 12:20

PLENÁRNE ZASADNUTIE: POLITIKY, LEGISLATÍVA A OPATRENIA NA ROZVOJ A IMPLEMENTÁCIU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA (1. ČASŤ)

Predsedajúca: Magdaléna Lacko - Bartošová
09:50
09:50 - 10:20

SOCIÁLNA A EKOLOGICKÁ INKLÚZIA: PRIDANÉ HODNOTY SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA PRE ĽUDÍ, FARMY, PRÍRODU A SPOLOČNOSŤ

Thomas van Elsen, University of Kassel, Nemecko
10:20
10:20 - 10:50

Zdravotné účinky poľnohospodárskeho programu dočasného bývania po Veľkom japonskom zemetrasení v roku 2011

Naoki Kondo, University of Tokyo, Japonsko
10:50
10:50 - 11:20

Politiky vytvárajúce podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v Taliansku

Francesco Di Iacovo, Pisa University, Taliansko
11:20
11:20 - 11:50

Sociálne poľnohospodárstvo v Holandsku: Rozvoj a míľniky sektora sociálneho poľnohospodárstva v Holandsku a jeho efekt na farmách pre rôzne cieľové skupiny

Marjolein Elings, University of Wageningen, Holandsko
11:50
11:50 - 12:20

Spájanie zdravia a blahobytu s multifunkčným poľnohospodárstvom v sociálnom poľnohospodárstve

Rhys Evans, The College for Green Development, Nórsko
12:20
12:20 - 13:20

OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:20
13:20 - 16:50

PLENÁRNE ZASADNUTIE: POLITIKY, LEGISLATÍVA A OPATRENIA NA ROZVOJ A IMPLEMENTÁCIU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA (2. ČASŤ)

Predsedajúci: Ján Baláž
13:20
13:20 - 13:50

Lepšie poľnohospodárske politiky pre lepšiu sociálnu inklúziu

Morvarid Bagherzadeh, OECD
13:50
13:50 - 14:20

Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Magdaléna Lacko-Bartošová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
14:20
14:20 - 14:50

Súčasný rozvoj a budúce perspektívy sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike a východnej Európe

Jan Moudrý, Jihočeská univerzita, Česká republika
14:50
14:50 - 15:20

Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v agroekológii

Apolka Ujj, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Maďarsko
15:20
15:20 - 15:50

Sociálno-inovačné výzvy v udržateľnom poľnohospodárskom a potravinárskom systéme

Danka Moravčíková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
15:50
15:50 - 16:20

Farmy starostlivosti ako typ sociálnej inovácie vo vidieckom prostredí

Violetta Knapik, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
16:20
16:20 - 16:50

Politiky tvoriace podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v USA

Andrea Barnhart, Care Farming Network, USA
16:50
16:50 -

Ukončenie prvého dňa

09:00
09:00 - 10:30

VÝCHODISKÁ PRE UPLATNENIE A PODPORU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Predsedajúca: Danka Moravčíková
09:00
09:00 - 09:20

Koncept sociálneho poľnohospodárstva v Slovenskej republike

Milan Kyseľ, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky
09:20
09:20 - 09:40

Podpora sociálnej ekonomiky

Martina Všelková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
09:40
09:40 - 10:00

Spojenie duálneho vzdelávania a sociálnej ekonomiky – prípadová štúdia Banskobystrického kraja

Marcela Chreneková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Slovenská republika
10:00
10:00 - 10:20

Návrh definície a vízie sociálneho poľnohospodárstva v SR

Milan Vaňo, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská republika
10:20
10:20 - 10:30

Prestávka

10:30
10:30 - 14:40

Diskusné panely

Predsedajúca: Marcela Chreneková
10:30
10:30 - 11:30

Sociálna práca a sociálne služby

Milada Dobrotková /Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike/, Mária Filipová /Únia miest Slovenska, SocioFórum o. z./, Eliška Hudcová /Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova/, Miloslav Kováč /Druživa, o. z./, Martin Kutálek /Agro sociálny podnik, Tajná/, Denisa Šoltésová /Trojlístok, n. o., Prešovská univerzita v Prešove/
11:30
11:30 - 11:40

Prestávka

11:40
11:40 - 12:40

Poľnohospodárska prax a sociálne inovácie

Milan Vaňo /Agro-drevinový sociálny podnik, Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj/, Iveta Ďuricová /manažérka RC SE Nitra, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Zuzana Homolová /Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva/, Tomáš Chovanec /Asociace sociálního zemědelství, Česká republika/, Milan Jurky /Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma/
12:40
12:40 - 13:40

Obedná prestávka

13:40
13:40 - 14:40

Vzdelávanie, informovanosť a poradenstvo

Danka Moravčíková /Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/, Ján Baláž /Ekonomické poradenstvo spol. s r. o./, Anna Felixová /Farma u Felixov/, Nataša Milistenferová /manažérka RC SE Prešov, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Jan Moudrý /Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích/, Eva Pongrácz /Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave/
14:40
14:40 -

Záver konferencie

Organizátori

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)