09:00
09:00 - 09:50

OTVORENIE KONFERENCIE A UVÍTANIE

Predsedajúca: Ľubica Rumanovská
09:00
09:00 - 09:10

Ivan Takáč, prorektor pre komunikáciu a prax, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
09:10
09:10 - 09:25

Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
09:25
09:25 - 09:40

Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
09:40
09:40 - 09:50

Kristína Gendová Ruzsíková, Stála Misia Slovenskej republiky pri OECD, Podpredseda správnej rady CRP
09:50
09:50 - 12:20

PLENÁRNE ZASADNUTIE: POLITIKY, LEGISLATÍVA A OPATRENIA NA ROZVOJ A IMPLEMENTÁCIU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA (1. ČASŤ)

Predsedajúca: Magdaléna Lacko - Bartošová
09:50
09:50 - 10:20

SOCIÁLNA A EKOLOGICKÁ INKLÚZIA: PRIDANÉ HODNOTY SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA PRE ĽUDÍ, FARMY, PRÍRODU A SPOLOČNOSŤ

Thomas van Elsen, University of Kassel, Nemecko
10:20
10:20 - 10:50

Zdravotné účinky poľnohospodárskeho programu dočasného bývania po Veľkom japonskom zemetrasení v roku 2011

Naoki Kondo, University of Tokyo, Japonsko
10:50
10:50 - 11:20

Politiky vytvárajúce podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v Taliansku

Francesco Di Iacovo, Pisa University, Taliansko
11:20
11:20 - 11:50

Sociálne poľnohospodárstvo v Holandsku: Rozvoj a míľniky sektora sociálneho poľnohospodárstva v Holandsku a jeho efekt na farmách pre rôzne cieľové skupiny

Marjolein Elings, University of Wageningen, Holandsko
11:50
11:50 - 12:20

Spájanie zdravia a blahobytu s multifunkčným poľnohospodárstvom v sociálnom poľnohospodárstve

Rhys Evans, The College for Green Development, Nórsko
12:20
12:20 - 13:20

OBEDNÁ PRESTÁVKA

13:20
13:20 - 16:50

PLENÁRNE ZASADNUTIE: POLITIKY, LEGISLATÍVA A OPATRENIA NA ROZVOJ A IMPLEMENTÁCIU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA (2. ČASŤ)

Predsedajúci: Ján Baláž
13:20
13:20 - 13:50

Lepšie poľnohospodárske politiky pre lepšiu sociálnu inklúziu

Morvarid Bagherzadeh, OECD
13:50
13:50 - 14:20

Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Magdaléna Lacko-Bartošová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
14:20
14:20 - 14:50

Súčasný rozvoj a budúce perspektívy sociálneho poľnohospodárstva v Českej republike a východnej Európe

Jan Moudrý, Jihočeská univerzita, Česká republika
14:50
14:50 - 15:20

Potenciál sociálneho poľnohospodárstva v agroekológii

Apolka Ujj, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Maďarsko
15:20
15:20 - 15:50

Sociálno-inovačné výzvy v udržateľnom poľnohospodárskom a potravinárskom systéme

Danka Moravčíková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
15:50
15:50 - 16:20

Farmy starostlivosti ako typ sociálnej inovácie vo vidieckom prostredí

Violetta Knapik, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
16:20
16:20 - 16:50

Politiky tvoriace podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v USA

Andrea Barnhart, Care Farming Network, USA
16:50
16:50 -

Ukončenie prvého dňa

09:00
09:00 - 10:30

VÝCHODISKÁ PRE UPLATNENIE A PODPORU SOCIÁLNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Predsedajúca: Danka Moravčíková
09:00
09:00 - 09:20

Koncept sociálneho poľnohospodárstva v Slovenskej republike

Milan Kyseľ, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky
09:20
09:20 - 09:40

Podpora sociálnej ekonomiky

Martina Všelková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
09:40
09:40 - 10:00

Spojenie duálneho vzdelávania a sociálnej ekonomiky – prípadová štúdia Banskobystrického kraja

Marcela Chreneková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Slovenská republika
10:00
10:00 - 10:20

Návrh definície a vízie sociálneho poľnohospodárstva v SR

Milan Vaňo, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská republika
10:20
10:20 - 10:30

Prestávka

10:30
10:30 - 14:40

Diskusné panely

Predsedajúca: Marcela Chreneková
10:30
10:30 - 11:30

Sociálna práca a sociálne služby

Milada Dobrotková /Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike/, Mária Filipová /Únia miest Slovenska, SocioFórum o. z./, Eliška Hudcová /Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova/, Miloslav Kováč /Druživa, o. z./, Martin Kutálek /Agro sociálny podnik, Tajná/, Denisa Šoltésová /Trojlístok, n. o., Prešovská univerzita v Prešove/
11:30
11:30 - 11:40

Prestávka

11:40
11:40 - 12:40

Poľnohospodárska prax a sociálne inovácie

Milan Vaňo /Agro-drevinový sociálny podnik, Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj/, Iveta Ďuricová /manažérka RC SE Nitra, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Zuzana Homolová /Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva/, Tomáš Chovanec /Asociace sociálního zemědelství, Česká republika/, Milan Jurky /Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma/
12:40
12:40 - 13:40

Obedná prestávka

13:40
13:40 - 14:40

Vzdelávanie, informovanosť a poradenstvo

Danka Moravčíková /Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/, Ján Baláž /Ekonomické poradenstvo spol. s r. o./, Anna Felixová /Farma u Felixov/, Nataša Milistenferová /manažérka RC SE Prešov, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Jan Moudrý /Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích/, Eva Pongrácz /Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave/
14:40
14:40 -

Záver konferencie

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)