Medzinárodná konferencia

POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

14. – 15. októbra 2021   |   On-line

o KONFERENCII AGASI 2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja spolu s občianskym združením Druživa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of Social Inclusion).

Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.

Konferencia bude organizovaná on-line a anglickom jazyku so slovenským prekladom.

Registračný poplatok: zdarma

Ukončenie registrácie: 12. októbra 2021

Cieľom konferencie je posilniť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami a formulovať politické odporúčania o úlohe, ktorú poľnohospodárstvo zohráva v sociálnom začlenení a sociálnej ekonomike, podeliť sa o skúsenosti a najlepšie postupy pri tvorbe príslušných politík a poukázať na kľúčovú úlohu poľnohospodárstva pri vytváraní pridanej hodnoty a inovácií.

Diskusia bude zameraná na nasledujúce témy:

1. Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
2. Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
3. Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
4. Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Dátum & Čas

14. október 2021, 8:30

Miest

300 online

prednášajúci

12 odborníkov

PREDNÁšAJúCI


Rhys Evans

Rhys Evans

The University College for Green Development
Jan Moudrý

Jan Moudrý

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture
Andrea Barnhart

Andrea Barnhart

Red Wiggler Community Farm, USA
Marjolein Elings

Marjolein Elings

Wageningen University, Department of Agrosystems Research
Wioletta Knapik

Wioletta Knapik

University of Agriculture in Kraków, Department of Statistics and Social Policy
Danka Moravčíková

Danka Moravčíková

Institute of Marketing, Business and Social Studies at the Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra
Morvarid Bagherzadeh

Morvarid Bagherzadeh

Organisation for Economic Cooperation, OECD
Francesco Di Iacovo

Francesco Di Iacovo

University of Pisa, Department of Veterinary Science
Magdaléna Lacko - Bartošová

Magdaléna Lacko - Bartošová

Institute of Agronomic Sciences at the Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA in Nitra
Apolka Ujj

Apolka Ujj

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Sustainable Development and Farming
Naoki Kondo

Naoki Kondo

University of Tokyo, Department of Health and Social Behaviour School of Health
Thomas van Elsen

Thomas van Elsen

University of Kassel, Faculty of Organic Farming and Cropping, PETRARCA - European Academy for the Culture of Landscape

členovia panelových diskusií

 1. Milada Dobrotková (facilitátor) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
 2. Mária Filipová – Únia miest Slovenska/SocioFórum o. z.
 3. Eliška Hudcová – Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova
 4. Martin Kutálek – Agro sociálny podnik, Tajná
 5. Denisa Šoltésová – Trojlístok n.o., Prešovská univerzita v Prešove
 6. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
 1. Milan Vaňo (facilitátor) – Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., r.s.p., Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj
 2. Tomáš Chovanec – Asociace sociálního zemědelství, Česká republika
 3. Iveta Ďuricová – manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 4. Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
 5. Milan Jurky – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma
 1. Danka Moravčíková (facilitátor) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 2. Ján Baláž – Ekonomické poradenstvo spol. s r. o.
 3. Anna Felixová – Farma u Felixov
 4. Nataša Milistenferová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 5. Eva Pongrácz – Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Jan Moudrý – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PROGRAM KONFERENCIE

Organizátori

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)