International Conference

AGRICULTURE AS AN ACTOR OF SOCIAL INCLUSION

October 14 – 15, 2021   |   On-line

about AGASI 2021

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development together with civic association Druživa are organising an international scientific conference titled „Agriculture as an Actor of Social Inclusion“ (AGASI). 

The conference will take place on 14th and 15th October, 2021 (ONLINE).

Conference language: 

Thursday (14th October) – English language with Slovak translation

   Friday (15th October) – Slovak language (with written conclusions in English)

Registration fee: free

Registration deadline: October 12, 2021

Objective of the conference is to strengthen the dialogue between different stakeholders and to formulate policy recommendations about the role social farming plays in social inclusion and social economy, to share experience and best practices in associated policy-making and to point out the steering role of agriculture in creation of added value and innovations.

The discussion will be focused on following topics:

1. Development of policies creating suitable conditions for social farming
2. Added value of social farming
3. Social farming as a space for the introduction of innovations and new technologies
4. Social farming as a part of social economy and the social system of the state

Date & Time

14 October 2021, 8:30

Seats

300 Peoples

Speakers

12 Professionals

SPEAKERS


Rhys Evans

Rhys Evans

The University College for Green Development
Jan Moudrý

Jan Moudrý

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture
Andrea Barnhart

Andrea Barnhart

Red Wiggler Community Farm, USA
Marjolein Elings

Marjolein Elings

Wageningen University, Department of Agrosystems Research
Wioletta Knapik

Wioletta Knapik

University of Agriculture in Kraków, Department of Statistics and Social Policy
Danka Moravčíková

Danka Moravčíková

Institute of Marketing, Trade and Social Studies at the Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra
Morvarid Bagherzadeh

Morvarid Bagherzadeh

Organisation for Economic Cooperation, OECD
Francesco Di Iacovo

Francesco Di Iacovo

University of Pisa, Department of Veterinary Science
Magdaléna Lacko - Bartošová

Magdaléna Lacko - Bartošová

Institute of Agronomic Sciences at the Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA in Nitra
Apolka Ujj

Apolka Ujj

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Institute of Sustainable Development and Farming
Naoki Kondo

Naoki Kondo

University of Tokyo, Department of Health and Social Behaviour School of Health
Thomas van Elsen

Thomas van Elsen

University of Kassel, Faculty of Organic Farming and Cropping, PETRARCA - European Academy for the Culture of Landscape

panel discussions members

 1. Milada Dobrotková (facilitator) – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike
 2. Mária Filipová – Únia miest Slovenska/SocioFórum o. z.
 3. Eliška Hudcová – Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova
 4. Martin Kutálek – Agro sociálny podnik, Tajná
 5. Denisa Šoltésová – Trojlístok n.o., Univerzite veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach
 6. Miloslav Kováč – Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku
 1. Milan Vaňo (facilitator) – Agro-drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., r.s.p., Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj
 2. Tomáš Chovanec – Asociace sociálního zemědelství, Česká republika
 3. Iveta Ďuricová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 4. Zuzana Homolová – Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva
 5. Milan Jurky – Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma
 1. Danka Moravčíková (facilitator) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 2. Ján Baláž – Ekonomické poradenstvo spol. s r. o.
 3. Anna Felixová – Farma u Felixov
 4. Nataša Milistenferová – manažérka regionálneho centra sociálneje konomiky Nitra, Národný projekt Inštitút sociálneje konomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR
 5. Eva Pongrácz – Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave
 6. Jan Moudrý – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Conference Schedule

09:00
09:00 - 09:50

OPENING REMARKS AND INTRODUCTION

Chair: Ľubica Rumanovská
09:00
09:00 - 09:10

Ivan Takáč, Vice-Rector for Communication and Practice, Slovak University of Agriculture in Nitra
09:10
09:10 - 09:25

Samuel Vlčan, Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic
09:25
09:25 - 09:40

Ladislav Miko, Head of the EC Representation in Slovakia
09:40
09:40 - 09:50

Kristína Gendová Ruzsíková, Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD, Vice-Chair of the CRP Governing Board
09:50
09:50 - 12:20

PLENARY SESSION: POLICIES, LEGISLATION AND MEASURES FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL FARMING (Part 1)

Chair: Magdaléna Lacko - Bartošová
09:50
09:50 - 10:20

Social and ecological inclusion: added values of social farming for humans, farms, nature and society

Thomas van Elsen, University of Kassel, Germany
10:20
10:20 - 10:50

Health effects of a farming program to Foster Community Social Capital of a Temporary housing complex of the 2011 Great East Japan Earthquake

Naoki Kondo, University of Tokyo, Japan
10:50
10:50 - 11:20

Policies creating conditions for social agriculture in Italy

Francesco Di Iacovo, Pisa University, Italy
11:20
11:20 - 11:50

Social Farming in the Netherlands: Development and milestones of the social farming sector in the Netherlands and effects of working on these farms for different target groups

Marjolein Elings, University of Wageningen, Netherlands
11:50
11:50 - 12:20

Bridging the silos: Bringing together the health and well-being Sector with Multifunctional Agriculture in Social Farming

Rhys Evans, The College for Green Development, Norway
12:20
12:20 - 13:20

LUNCH BREAK

13:20
13:20 - 16:50

PLENARY SESSION: POLICIES, LEGISLATION AND MEASURES FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL FARMING (Part 2)

Chair: Ján Baláž
13:20
13:20 - 13:50

Better agricultural policies for better social inclusion

Morvarid Bagherzadeh, OECD
13:50
13:50 - 14:20

Social Farming in the Slovak Republic

Magdaléna Lacko-Bartošová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
14:20
14:20 - 14:50

Current development and future perspectives of social farming in the Czech Republic and Eastern Europe

Jan Moudrý, University of South Bohemia, Czech Republic
14:50
14:50 - 15:20

Potential of social farming in agroecology

Apolka Ujj, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Hungary
15:20
15:20 - 15:50

Social innovation challenges in sustainable agriculture and food systems

Danka Moravčíková, Slovak University of Agricultrue in Nitra
15:50
15:50 - 16:20

Care farms as a kind of social innovation in rural areas

Violetta Knapik, University of Agriculture in Krakow, Poland
16:20
16:20 - 16:50

Policies creating conditions for social agriculture in USA

Andrea Barnhart, Care Farming Network, United States
16:50
16:50 -

Closing of the 1st day

09:00
09:00 - 10:30

STARTING POINTS FOR THE APPLICATION AND SUPPORT OF SOCIAL AGRICULTURE IN SLOVAKIA

Chair: Danka Moravčíková
09:00
09:00 - 09:20

Social Agriculture Concept in the Slovak Republic

Milan Kyseľ, State secretary, Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic
09:20
09:20 - 09:40

Social Economy Support

Martina Všelková, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
09:40
09:40 - 10:00

Interlinking of Dual-education and social economy - case study of the Banská Bystrica region

Marcela Chreneková, Slovak University of Agriculture in Nitra / National Project, Institute of Social Economy, Slovak Republic
10:00
10:00 - 10:20

Proposal of definition and vision of social agriculture in the Slovak Republic

Milan Vaňo, Banská Bystrica Self-governing Region, Slovak Republic
10:20
10:20 - 10:30

Break

10:30
10:30 - 14:40

DISCUSSION PANELS

Chair: Marcela Chreneková
10:30
10:30 - 11:30

Social work and social services

Milada Dobrotková /Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike/, Mária Filipová /Únia miest Slovenska, SocioFórum o. z./, Eliška Hudcová /Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova/, Miloslav Kováč /Druživa, o. z./, Martin Kutálek /Agro sociálny podnik, Tajná/, Denisa Šoltésová /Trojlístok, n. o., Prešovská univerzita v Prešove/
11:30
11:30 - 11:40

Break

11:40
11:40 - 12:40

Agricultural practice and social innovation

Milan Vaňo /Agro-drevinový sociálny podnik, Rovňany, Banskobystrický samosprávny kraj/, Iveta Ďuricová /manažérka RC SE Nitra, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Zuzana Homolová /Ekotrend Slovakia – Zväz ekologického poľnohospodárstva/, Tomáš Chovanec /Asociace sociálního zemědelství, Česká republika/, Milan Jurky /Združenie mladých farmárov na Slovensku, Myncova farma/
12:40
12:40 - 13:40

Lunch break

13:40
13:40 - 14:40

Education, information and advisory services

Danka Moravčíková /Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/, Ján Baláž /Ekonomické poradenstvo spol. s r. o./, Anna Felixová /Farma u Felixov/, Nataša Milistenferová /manažérka RC SE Prešov, NP Inštitút sociálnej ekonomiky, Implementačná agentúra MPSVR SR/, Jan Moudrý /Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích/, Eva Pongrácz /Katedra sociálneho rozvoja a práce, Ekonomická univerzita v Bratislave/
14:40
14:40 -

Conclusion of the conference

ORGANIZERS

Copyright © 2021 Agriculture as an Actor of Social Inclusion (AGASI 2021)